Udeležba pri hotel.si sistemu

Bodite uspešni, povečajte svoj dobiček in sodelujte s hotel.si!

Prisrčno vas vabimo, da se udeležite našega hotelskega rezervacijskega portala. Oglejte si možnosti udeležbe in preverite, kateri način vam najbolj ustreza!


Hotel.si Basic - Brezplačen vpis hotela

Dodajte vaš hotel na hotel.si brezplačno! Z registracijo vašega hotela na hotel.si vam omogočamo brezplačno predstavitev vaše hotelske namestitve popotnikom s celega sveta in brezplačno posredovanje povpraševanj.
Več informacij


Hotel.si Click - Za večjo zasedenost vašega hotela

Hotel.si Click

Želite vašim gostom omogočiti možnost on-line rezervacij z vaše hotelske spletne strani in hkrati prodajati vaše namestitvene kapacitete na hotel.si? To je zelo enostavno, hitro in učinkovito z aplikacijo hotel.si click.
Več informacij


Hotel.si WebRes - Najbolj napredne hotelske rezervacije

Si želite najbolj napredno tehnologijo on-line rezervacij za vaš hotel? To so rezervacije v realnem času, izvedene s portala hotel.si in z vaše hotelske spletne strani neposredno v vaš hotelski sistem.
Več informacij

Primerjajte udeležbe med seboj in se odločite, katera možnost sodelovanja vam najbolj ustreza!Možnosti sodelovanja s hotel.si & prednosti pri predstavitvi hotela na hotel.si:


Hotel.si WebRes

Hotel.si Click

Hotel.si Basic
Število fotografij hotela 6 4 1
Fotografije sob
Pozicija na seznamu pri iskalnih zadetkih Na vrhu oz. najvišja V sredini oz. visoka Na dnu
Objava vašega logotipa
Informacije o ceni - vključenost cenika
Vroča ponudba
Rubrika priporočamo

Top partner hotel oznaka Top partner hotel oznaka Top partner hotel oznaka
Takojšnja potrditev rezervacije
(real - time)
Potrditev po poizvedbi
(posredovanje povpraševanj)
Povezava na vašo hotelsko stran
Možnost oglaševanja na hotel.si 1x brezplačni
6-mesečni oglas
(oglasna pasica)
1x brezplačni
1-mesečni oglas
(oglasna pasica)
1 x 25% popust za
1-mesečni oglas
(oglasna pasica)

Pridružite se Pridružite se Pridružite se

VSTOP V HOTEL.SI CLICK

Še niste član Hotel.si Click?
Pridružite se!Bell

Kontaktirajte nas!
e-mail: hotel@hotel.si